Οι νέες ημερομηνίες

 

Εισαγωγικό 1 – LIVE

19 & 20 Μαρτίου 2022

Εισαγωγικό 2 – ON-LINE

11 & 12 Ιουνίου 2022

5-9 Οκτωβρίου 2022 – 1η Ενότητα

1-5 Φεβρουαρίου 2023 – 2η Ενότητα

21-25 Ιουνίου 2023 – 3η Ενότητα

25-29 Οκτωβρίου 2023 – 4η Ενότητα

New dates

Introductory workshop 1 – LIVE

19 & 20 March 2022

Introductory workshop 2 – ON-LINE

11 & 12 June 2022

Training         

5-9 October 2022 –  1st Module

1-5 February 2023 –  2nd Module

21-25 June 2023 –  3rd Module

25-29 October 2023 –  4th Module

2η Ενότητα

H 2η Ενότητα της Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε διαδικτυακά τον Μάρτιο και ήταν και πάλι μια περιεκτική και γόνιμη εκπαιδευτική και βιωματική εμπειρία.

Ευχαριστούμε θερμά:

-Όλους τους Έλληνες και ξένους εκπαιδευόμενους για την παρουσία και ενεργή συμμετοχή.

-Τον Εκπαιδευτή μας για την ιδιαίτερη ποιότητα της παρουσίας και διδασκαλίας του, καθώς και όλη την διεθνή εκπαιδευτική ομάδα των Βοηθών για την υποστηρικτική τους συμμετοχή

-Την ομάδα διερμηνέων για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, καθώς και όλη την ομάδα της τεχνικής υποστήριξης που συνέβαλε στην άψογη διεξαγωγή

 

Ελπίζουμε ότι η 3η Ενότητα, τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κανονικά με τη φυσική παρουσία όλων μας.

2nd Module

The 2nd Module of NARM Training Athens 2020-2022 was completed online in March and has been again a comprehensive and fruitful teaching – as well as practice oriented – educational experience.

Our warm thanks to:

-The Greek and foreign trainees for their presence and active participation 

-Our Instructor for the special quality of his presence and teaching, as well as the entire international training team of Assistants for their supportive contribution.

-The team of interpreters for their valuable services, as well as the entire technical support team that contributed to the flawless conduct. 

 

We hope that the 3rd Module, next October, will take place in Athens with the physical presence of us all. 

Μαρτυρίες συμμετεχόντων 

Γιατί να εκπαιδευτώ στο NARM?

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση στο μοντέλο NARM και σε τι διαφέρει από την εκπαίδευση σε άλλες προσεγγίσεις;

Beate Leisse, Dr. Med., Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια

So why NARM?

What is it that therapists can learn during a NARM training that is different from other trainings?

Beate Leisse, Dr.Med., Psychiatrist, Psychotherapist

Ενημερωτική ομιλία