Ιδρυτής - Εμπνευστής του Μοντέλου NARM™

 

The Founder of the NARM™

Dr. Laurence Heller

O Dr. Laurence Heller είναι ο ιδρυτής του Νευροθυμικού Σχεσιακού Μοντέλου ™ (NARM), μιας εξειδικευμένης ψυχοβιολογικής προσέγγισης για την εργασία με το αναπτυξιακό τραύμα.

Ο Dr. Heller είναι ιδρυτικό μέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος NARM , διεθνής εκπαιδευτής και συν-συγγραφέας του βιβλίου «Θεραπεύοντας το Αναπτυξιακό Τραύμα: Η Επίδραση του Αναπτυξιακού Τραύματος  στην Αυτορρύθμιση, στην  Αίσθηση του Εαυτού και στην Ικανότητα για Δημιουργία Σχέσεων» και του βιβλίου : «Ένας Αυτοθεραπευτικός Οδηγός για την Αποκατάσταση μετά από Τραυματικά Ατυχήματα» που έχει δημοσιευτεί σε περισσότερες γλώσσες. Εχει υπάρξει μέλος του διδακτικου προσωπικού  πανεπιστημίων στις ΗΠΑ  και έχει διδάξει μαθήματα και σεμινάρια σε ιατρικές σχολές, νοσοκομεία και κλινικές πόνου στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Υπήρξε Συν-ιδρυτής του Ινστιτούτου Gestalt του Ντένβερ και αργότερα του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας Rocky Mountain.Τα τελευταία 25 χρόνια ο Dr. Heller διεξάγει διεθνώς σεμινάρια στην προσέγγιση NARM και έχει παράσχει χιλιάδες συμβουλευτικές υπηρεσίες  για θεραπευτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη .  

 

Please Visit: drlaurenceheller.com

Email: dr.heller@narmtraining.com 

Dr. Laurence Heller is the founder of the NeuroAffective Relational Model™ (NARM), a specialized psychobiological approach to working with developmental trauma.

Dr. Heller is Senior Faculty member, International Trainer, and co-author of Healing Developmental Trauma: How Early Trauma Affects Self-Regulation, Self-Image and the Capacity for Relationship and Crash Course: A Self-Healing Guide to Auto Accident Trauma and Recovery  published in several languages.Dr. Heller has been on the faculty of several major universities and has taught courses and seminars at medical schools, hospitals and pain clinics in the U.S. and Europe. He co-founded the Gestalt Institute of Denver and later the Rocky Mountain Psychotherapy Training Institute.For the past 25 years Dr.Heller has been conducting internationally seminars in the NARM approach and has provided thousands of case consultations for therapists in the U.S. and Europe.

Εκπαιδευτής - Trainer

Michael Mokrus

Σπουδές Αγγλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, Πολιτικών Επιστημών & Ιατρικής. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ανθρωπιστική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, ειδίκευση και πιστοποίηση στις προσεγγίσεις Δομική Σωματική Θεραπεία, Ψυχοτραυματοθεραπεία Somatic Experiencing SE®, Νευροθυμικό Σχεσιακό Μοντέλο NARM™, Integral Somatic Psychotherapy ISP. Δραστηριότητα εδώ και 25 χρόνια ως εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σωματικά προσανατολισμένης ψυχοθεραπείας και ψυχοτραυματοθεραπείας και επόπτης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.   

 

Website: https://michaelmokrus.de/?lang=en

Studies of English and German Literature, Political Science and Medicine. Postgraduate Education and Specialization in Humanistic Psychology and Psychotherapy, Structural Body Therapy, Somatic Experiencing SE®, NARM ™ Neuroaffective Relational Model, Integral Somatic Psychotherapy ISP. Activity for 25 years as a trainer in Somatic oriented Psychotherapy and Trauma Treatment Τraining programs and supervisor in various European countries.  

Βοηθοί - Assistants

Ζωή Παραδομενάκη Σίλλατ Dipl.-Psych., Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

Οργάνωση της Εκπαίδευσης ΝΑRM στην Ελλάδα

Σπουδές Ψυχολογίας, μεταπτυχιακή εκπαίδευση και μακρόχρονη επαγγελματική δραστηριότητα στη Γερμανία. Πιστοποίηση στις προσεγγίσεις: Συστημική, Ψυχοδυναμική και Σωματική Ψυχοθεραπεία και στη συνέχεια πιστοποίηση στη Συνθετική Ψυχοτραυματοθεραπεία. Ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα, συνεργασία ως εκπαιδεύτρια στο «Athens Synthesis Centre» για τη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Τραύματος (2017-2019), και εξωτερική συνεργάτης στον Οργανισμό για το Παιδί και την Οικογένεια «Μέριμνα».Έχει κάνει την επιστημονική επιμέλεια των βιβλίων: Heller L., & La Pierre A.,«Θεραπεύοντας το Αναπτυξιακό Τραύμα», και Bentzen M., «Το Εικονογραφημένο Βιβλίο της Νευροθυμικής Ανάπτυξης», Εκδόσεις  Ασημάκης, 2018. Είναι μέλος  στη Γερμανική Ομοσπονδία Ψυχοθεραπείας (DVP), στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), πρώην Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), Συντονίστρια της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου Σωματικής Ψυχοθεραπείας (ΠΕΣΩΨ) και κάτοχος ECP & EFTA Euro Psy.

 

 

E-mail: zoe.schillat@gmail.com  

Website: www.ptyches.gr

Ζοe Paradomenaki Schillat Dipl.-Psych., Clinical Psychologist, Psychotherapist

Organizer of NARM Training in Greece

Studies in Psychology, postgraduate education and long-term professional activity in Germany. Certified in the approaches: Systemic, Psychodynamic and Body Psychotherapy, and in Integrative Trauma Therapy. She works in Athens in private practice, collaborated as a trainer for Integrative Psychotherapy for Trauma Treatment at the “Athens Synthesis Centre” (2017-2019) and is an external collaborator at the Child and Family Care Institution  "Merimna". She has done the scientific editing of the books: Heller,L., & La Pierre, A., "Healing Developmental Trauma", and Bentzen, M.,"The Illustrated Book of Neuroaffective Development", Asimakis Publishing, 2018. She is a member of the German Psychotherapy Federation (DVP), the Association of Greek Psychologists (SEPS), former Vice-Chair of the Board of the National Psychotherapy Association of Greece (EEPSE), Chair of the Scientific Committee of the Panhellenic Association of Body Psychotherapy (PESOPS) and holder of ECP & EFTA Euro Psy.

Doris Richa Görg

Διευθύντρια (1997-2016) του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης UTA Akademie στην Κολωνία, Σύμβουλος Υγείας, Coach. Επιμόρφωση  στην  Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπεία και πιστοποίηση στις  προσεγγίσεις Κρανιοιερή Ψυχοδυναμική Προσέγγιση, Τραυματοθεραπεία Somatic Experiencing® (P.Levine), Integral Somatic Psychotherapy (ISP), Νευροθυμικό Σχεσιακό Μοντέλο™ (NARM), Θεραπευτικός Διαλογισμός. Practitioner και μακρόχρονη συμμετοχή στην εκπαιδευτική ομάδα των αντίστοιχων επιμορφωτικών προγραμμάτων  ψυχοτραυματοθεραπείας.

Director (1997-2016) of the Training Institute UTA Akademie in Cologne, Health Coach. Training in Humanistic Psychotherapy and certification in the approaches Cranial Psychodynamic Approach, Trauma Treatment Somatic Experiencing® (P. Levine), Integral Somatic Psychotherapy (ISP), Neuroaffective Relational Model™ (NARM), Spiritual Healing. Practitioner and long-term participation at the Assistance Team of the related trauma treatment training programs.

Dr. Beate Leisse   

Dr. Med. In Psychiatry and Psychotherapy. Foundation education in the psychodynamic approach. Further Training and Certification in: EMDR, Cranial Psychodynamic Approach and Biodynamic Cranial Sacral Therapy, Trauma Treatment Somatic Experiencing® (P. Levine), Neuroaffective Relational Model™ (NARM). Since 2003, after her clinical years she has been working in private practice in Essen, Germany with a special focus on developmental trauma. Long-term, continuous participation at the Assistance Team of the NARM training programs in Europe (Germany, Poland,France, Switzerland, Austria and Netherlands) with Larry Heller and Michael Mokrus.  

 

Dr. Med. στην Ψυχιατρική και στην Ψυχοθεραπεία. Εκπαίδευση στην ψυχοδυναμική προσέγγιση. Περαιτέρω εκπαίδευση και πιστοποίηση στις προσεγγίσεις: EMDR, Κρανιοψυχοδυναμική Προσέγγιση και Βιοδυναμική Κρανιοιερή Θεραπεία, Θεραπεία Τραύματος Somatic Experiencing ® (Ρ. Levine), Νευροθυμικό Σχεσιακό Μοντέλο™ (NARM). Από το 2003 σε συνέχεια της κλινικής της υπηρεσίας εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο στο Έσσεν της Γερμανίας με ιδιαίτερη έμφαση στο αναπτυξιακό τραύμα. Μακρόχρονη και συνεχής συμμετοχή στην εκπαιδευτική ομάδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων NARM στην Ευρώπη (Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία και Ολλανδία) με τους Larry Heller και Michael Mokrus.

Τα ονόματα των άλλων βοηθών θα ανακοινωθούν σύντομα...

Other Assistants soon to be announced

 NARM Greece © 2019 by SylviKa Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon