-Please scroll down for English-

ΝΕΥΡΟΘΥΜΙΚΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (NARM™) LAURENCE HELLER, PhD

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Νευροθυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (NARM™) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλινικής επαγγελματικής εξειδίκευσης για ψυχοθεραπευτές στην παράδοση της σωματοκεντρικής ψυχοθεραπείας και άλλων προσεγγίσεων και για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που διδάσκεται διεθνώς (NARM Training Institute International). Η  συνθετική αυτή προσέγγιση, θεμελιωμένη στα σύγχρονα ευρήματα της σχεσιακής νευροεπιστήμης στο πεδίο της ψυχοτραυματολογίας, επικεντρώνεται στο αναπτυξιακό σχεσιακό τραύμα – τραύμα πρόσδεσης και προσεγγίζει θεραπευτικά τα πρώϊμα, υπόρρητα μοτίβα ρήξης της σύνδεσης, τα οποία, όπως έχει ερευνηθεί, φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την ταυτότητα, τα συναισθήματα, τη φυσιολογία, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις. 

Στη μέθοδο NARΜ™ ενσωματώνεται η ανθρωποκεντρική, η ψυχοδυναμική και η σωματικά προσανατολισμένη κατεύθυνση, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και κλινικό μοντέλο για τη θεραπευτική εργασία με τα αναπτυξιακά τραύματα. 

 

Η προσέγγιση NARΜ™ αντλεί από ψυχοδυναμικά μοντέλα, όπως η θεωρία του δεσμού και η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, από μοντέλα σωματικής ψυχοθεραπείας και προσεγγίσεις χαρακτηροδομών, ενσωματώνοντας παράλληλα τη σύγχρονη, νευροβιολογικά ενημερωμένη θεώρηση και κατανόηση του ψυχικού τραύματος, ώστε να διερευνήσει την πολύπλευρη αλληλεπίδραση των ψυχολογικών θεμάτων με το σώμα. Στο θεραπευτικό της προσανατολισμό, περιγράφει μια προσέγγιση φαινομενολογικής διερεύνησης και σχεσιακά προσανατολισμένης θεραπευτικής εργασίας στη παρούσα στιγμή, που ανιχνεύει και αξιοποιεί υπάρχοντες και νέους υποστηρικτικούς πόρους του ατόμου, εστιάζοντας λιγότερο στη παλινδρόμηση και ‘κάθαρση’ και περισσότερο στην καλλιέργεια της ικανότητας για εμπερίεξη. Με επικέντρωση στη λειτουργική ενότητα και αλληλεπίδραση ψυχισμού και νευροφυσιολογίας, η θεραπευτική εργασία με τα ψυχοβιολογικά θέματα του Εαυτού εξελίσσεται μέσα από μια διαδικασία μορφής -υπόβαθρου, ενώ αποφεύγεται η παθολογικοποίηση. 

 

Θεμελιωμένη στην πρακτική της ενσυνειδητότητας (mindfulness), τον αναστοχασμό και την αποδοχή, η προσέγγιση ενσωματώνει και μια  πνευματική-υπερπροσωπική θεώρηση της φύσης της προσωπικότητας. Καθώς εκπαιδευόμαστε να εργαζόμαστε θεραπευτικά συγχρόνως με τα διαφορετικά αυτά στοιχεία ή επίπεδα, ενθαρρύνεται μια θεμελιώδης αλλαγή, που επιδρά σημαντικά στη κλινική θεραπεία πολύπλοκων ψυχικών τραυμάτων και προάγει την προσωπική και σχεσιακή ανάπτυξη. 

 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα NARM™ οι συμμετέχοντες μαθαίνουν:

 

 • Τις απαραίτητες δεξιότητες στη θεραπευτική εργασία με το τραύμα-σοκ και το αναπτυξιακό τραύμα και τη διαφοροποίηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στα διαφορετικά είδη τραύματος

 • Πως να προσεγγίζουν θεραπευτικά την πολύπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα στη δυσρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τις στρεβλώσεις της ταυτότητας,όπως π.χ. τοξική ντροπή και ενοχή, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρόνια αυτεπίκρηση, ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες και άλλα ψυχοβιολογικά συμπτώματα

 • Πως να εργάζονται σταδιακά, βήμα-βήμα με πρώιμες προσαρμοστικές στρατηγικές, που ενώ υπήρξαν επιβιωτικά υποστηρικτικές στο παρελθόν, στρεβλώνουν την αντίληψη και το βίωμα του εαυτού στο παρόν

 • Πότε να εργάζονται με καθοδικές ή/και με ανοδικές παρεμβάσεις προσεγγίζοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις των αναπτυξιακών τραυμάτων

 • Πώς να ενθαρρύνουν τους θεραπευόμενους με ενσυνειδητότητα και αποτελεσματικές πρακτικές στη διαδικασία αναγνώρισης και αποταύτισης από τις στρεβλώσεις της ταυτότητας

 • Μια νέα συνεκτική θεωρία για τη θεραπευτική εργασία με τα συναισθήματα και τα ψυχοσυναισθηματικά βιώματα, η οποία υποστηρίζει και προάγει την ψυχοβιολογική ενσωμάτωση – ολοκλήρωση

Δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα NARM™ αποτελείται από 4 πενθήμερες Ενότητες (120 Διδακτικές ώρες).

Επιπλέον απαιτούνται για τη πιστοποίηση 10 συνεδρίες εποπτείας (ομαδικές ή ατομικές)  καθώς και 10 ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες με πιστοποιημένους θεραπευτές στην προσέγγιση NARΜ™. 

Η εκπαίδευση οδηγείται από τον κεντρικό εκπαιδευτή και πλαισιώνεται συγχρόνως από μια ομάδα Βοηθών (Assistants),  πιστοποιημένων στην προσέγγιση NARM™. Κατά τη διάρκεια των πενθήμερων Ενοτήτων οι Assistants διευκολύνουν την εργασία στις υποομάδες. Επίσης είναι διαθέσιμοι για ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες NARM™.  

Οι ενότητες κατάρτισης είναι συνήθως σε απόσταση 3-4 μηνών, ώστε να υπάρχει χρόνος για συνεχιζόμενη μελέτη, πρακτική εξάσκηση, συναντήσεις ομοτίμων ή/και διαδυκτιακά σεμινάρια για την καλύτερη αφομοίωση της κλινικής προσέγγισης NARM.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα με διαδοχική μετάφραση στα ελληνικά. 

Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

Σε όλες τις Ενότητες συνδυάζονται 2 συμπληρωματικές διδακτικές προσεγγίσεις

 

 1. Εκπαιδευτική θεωρητική μάθηση: περιλαμβάνει διαλέξεις, χρόνο για ερωτήσεις και συζήτηση, συζήτηση κλινικών περιστατικών, ανασκόπηση και ανάλυση, Live- συνεδριάσεων και βιντεοσκοπημένου διδακτικού υλικού συνεδριάσεων

 2. Εμπειρική, βιωματική μάθηση: περιλαμβάνει ασκήσεις βιωματικής διερεύνησης, δραστηριότητες σε υποομάδες, παιχνίδια ρόλων, καθοδηγούμενες ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενεργό coaching σχετικά με θεραπευτικές πρακτικές και δεξιότητες.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες εργασίας ανάμεσα από τις εκπαιδευτικές ενότητες, ομαδικές εποπτείες και ατομικές συνεδρίες. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εγγραφούν με έκπτωση συνδρομής στην διαδικτυακή πλατφόρμα του NARM Institute “Inner Circle” και να έχουν πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπως τηλεσυνεδρίες (webinars), videos, έντυπο υλικό κλπ.

 

       

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα NARM™ απευθύνεται

 

Σε ψυχοθεραπευτές όλων των προσεγγίσεων που έχουν ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία, και επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, συμβούλους εργοθεραπευτές, κ.α. που εργάζονται με το ψυχικό τραύμα.   

 

Εκπαιδευτής

20170615-IMG_3725-2-e1499633566413.jpg

Michael Mokrus

Σπουδές Αγγλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, Πολιτικών Επιστημών & Ιατρικής. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ανθρωπιστική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, ειδίκευση και πιστοποίηση στις προσεγγίσεις Δομική Σωματική Θεραπεία, Ψυχοτραυματοθεραπεία Somatic Experiencing SE®, Νευροθυμικό Σχεσιακό Μοντέλο NARM™, Integral Somatic Psychotherapy ISP. Δραστηριότητα εδώ και 25 χρόνια ως εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σωματικά προσανατολισμένης ψυχοθεραπείας και ψυχοτραυματοθεραπείας και επόπτης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση ως NARM™ Practitioner εκδίδεται από τον Dr. Laurence Heller, NARM Training Institute, μέλος στην USABP (United States Association for Body Psychotherapy). Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται στα πλαίσια του CPD (Continuing Professional Development).

Υπό την αιγίδα

                         Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

                         Τακτικό Μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας

Βιβλιογραφία

Heller, L. & La Pierre, A., Θεραπεύοντας το Αναπτυξιακό Τραύμα,

Εκδόσεις Ασημάκης 2017

αρχείο λήψης.jpg
 

NARM TRAINING IN GREECE 

THE NARM™ PRACTITIONER TRAINING PROGRAM CURRICULUM:
TRAINING FOR HEALING DEVELOPMENTAL TRAUMA A PRACTITIONER

The NeuroAffective Relational Model (NARM ™) is an internationally taught clinical professional training program for psychotherapists in the tradition of body-centered psychotherapy and other approaches and for mental health professionals. (NARM Training Institute International). This integrative approach, based on the modern findings of relational neuroscience in the field of psychotraumatology, focuses on developmental relational trauma  and therapeutically addresses the early, implicit patterns of attachment rupture, which, as research shows, seem to have a significant effect on emotions, physiology, behavior and relationships. The NARM  method integrates a humanistic, psychodynamic and somatic oriented perspective, providing a complete theoretical and clinical model for therapeutic work with developmental injuries.

 

The NARM ™ approach draws on psychodynamic models, such as attachment theory and object-relations theory, from Body psychotherapy models and character-structure approaches, while incorporating also the current, neurobiologically informed  conceptualization and understanding of trauma, so as to explore the   multifaceted interaction of psychological issues with the body.

 

In its therapeutic orientation, NARM describes a phenomenological exploration and a relational oriented therapeutic approach in the present moment, which traces and harnesses existing and new supportive resources of the individual, focusing less on regression and ‘catharsis’ and more on cultivating the ability of containment. With a focus on the functional unity and interaction between psychology and neurophysiology, the therapeutic work with psychobiological issues of the Self evolves through a process of form-background, while avoiding pathologization.

 

Based on the practice of mindfulness, reflection and acceptance, the approach also incorporates a spiritual-transpersonal view of the nature of personality. As we learn to work therapeutically simultaneously with these different elements or levels, a fundamental change is encouraged, which has a significant impact on the clinical treatment of complex mental trauma and promotes personal and relational development.

 

Course Objectives

In the NARM Practitioner Training you will learn:

 • The different skills needed to work with developmental versus shock trauma; when and why shock trauma interventions may be contraindicated in working with developmental trauma.

 • How to address the complex interplay between nervous system dysregulation and identity distortions, such as toxic shame and guilt, low self-esteem, chronic self-judgment, and other psychobiological symptoms.

 • How to work moment-by-moment with early adaptive survival styles that, while once life-saving, distort clients’ current life experience.

 • When to work ‘bottom-up’, when to work ‘top-down’, and how to work with both simultaneously to meet the special challenges of developmental trauma.

 • How to support clients with a mindful and progressive process of disidentification from identity distortions.

 • A new, coherent theory for working with affect and emotions, which aims to support their psychobiological completion.

Course Structure

 

The NARM Practitioner Training consists of 120 contact hours and is offered in four 5-day live modules (format may vary depending on training location).  The live modules will be held for a total of 18 days over the period of the training.  The training modules are typically spaced 3-4 months apart to allow time for continued study, practice, peer meetings, and training webinars in support of greater integration of the NARM clinical approach.

The training is conducted by the trainer Michael Mokrus, and a Team of experienced NARM ™ certified  Assistants. During the five-day Μodules Assistants facilitate work in the subgroups. They are also available for NARM ™ individual treatment sessions.

 

The training program will be conducted in English with sequential translation in Greek language. The training will take place in Athens, the venue will be announced soon.

 

Teaching Methods

 

Supplementary learning opportunities include: study and practice groups, individual and group consultation, individual NARM sessions, access to library of demonstration videos, and other learning intensives.

 

All modules include a combination of 2 complementary instruction approaches:

 1. Didactic and theoretical learning: including lecture, question and answer periods, class-wide discussion, case consultation, and deconstruction of live NARM demonstration sessions and demonstration videos.

 2. Experiential learning: including self-inquiry exercises, small group activities, role-plays, guided skill practice and active coaching on NARM clinical skills and full clinical sessions.

 

       

Trainer

20170615-IMG_3725-2-e1499633566413.jpg

Michael Mokrus

Michel Mokrus (https://michaelmokrus.de/?lang=en) surrounded by a group of NARM certified assistants.

 

Michael Mokrus, Studied English, German, Political Science and Medicine.

Since 1987 further education in different body-psychotherapeutic modalities: Humanistic Psychology, Structural Bodywork. Deep Tissue Bodywork, CranioSacral Therapy (Dr. J. Upledger, B.C. Tschumi-Gemin), CranioSacral Biodynamics (F. Sills)

 Solution-Focused Brief Therapy (S. de Shazer), Trauma Therapy – Somatic Experiencing SE (Dr. P. Levine, L. Heller PhD, Kathy L. Kain).

Psychodynamic and developmentally oriented trainings in: Essence Work (F. Muqaddam), Working with Attachment Dynamics (Dr. D. Poole Heller), the NeuroAffective Relational Model NARM (L. Heller PhD), Integral Somatic Psychology ISP (R. Selvam PhD).

Since 1992 teaching CranioSacral Therapy and other bodywork modalities, since 2003  part of the training and supervision team of Somatic Experiencing, since 2012 in the teaching team of NARM and ISP.

Many years of experience in different meditation and mindfulness practices. Private practice in Cologne.

 

Certification

NARM certification is given by Dr. Laurence Heller, NARM Training Institute, member of USABP (United States Association for Body Psychotherapy). Participation in the NARM Training Program is approved in the context of CPD (Continuing Professional Development).

Literature

Heller, L. & La Pierre, A., Healing Developmental Trauma: How Early Trauma Affects Self-Regulation, Self-Image, and the Capacity for Relationship

2012, North Atlantic Books, Berkeley, California