-Please scroll down for English-

Η Προσέγγιση NARM™

Σύνδεση: Η βαθύτερη επιθυμία και ο μεγαλύτερος φόβος μας

 

Το ΝευροΘυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (NeuroAffective Relational Model™) ΝΑRM™ είναι μια προηγμένη κλινική εκπαίδευση για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με το σύνθετο τραύμα. Πρόκειται για μια νευροβιολογικά ενημερωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του σχεσιακού και αναπτυξιακού τραύματος, που εστιάζει στη θεραπευτική εργασία με τα πρότυπα τραυματικής πρόσδεσης και τα συνεπακόλουθα μακροχρόνια ψυχοβιολογικά συμπτώματα και  διαπροσωπικές δυσκολίες.

 

Σύγχρονα νευροεπιστημονικά ευρήματα τεκμηριώνουν, πως αυτά τα πρώιμα, ασυνείδητα πρότυπα αποσύνδεσης επηρεάζουν εις βάθος την ταυτότητα, τα συναισθήματα, τη νευροφυσιολογία, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση σε μια θεραπευτική προσέγγιση όπως είναι η μέθοδος NARM, που επικεντρώνεται ταυτόχρονα σε αυτά τα διαφορετικά επίπεδα αποτελεί μια ανεκτίμητη θεραπευτική επιλογή που βασίζεται στην σύγχρονη επιστημονική γνώση σχετικά με το τραύμα, συμβάλλοντας σε μια πληρέστερη κατανόηση των δυσμενών παιδικών εμπειριών (Adversity Childhood Experiences - ACEs).

 

Το αναπτυξιακά προσανατολισμένο και νευροεπιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο, όπως περιγράφεται στο βιβλίο Healing Developmental Trauma των Dres. Laurence Heller & Α. La Pierre έχει τις ρίζες του σε παλαιότερους ψυχοθεραπευτικούς προσανατολισμούς, όπως η Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία, η Σωματική Ψυχοθεραπεία, η Θεωρία του Πρωταρχικού Δεσμού ή Πρόσδεσης, η Γνωστική Θεραπεία, η Θεραπεία Gestalt και η μέθοδος Somatic Experiencing® και συνδέει την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία με τις σωματικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα πλαίσιο σχεσιακής πρακτικής. Η προσέγγιση NARM είναι μια κλινική θεραπεία που βασίζεται στην ενσυνειδητότητα, ενώ είναι θεμελιωμένη σε μια φαινομενολογική προσέγγιση των θεμάτων της ταυτότητας, της καλλιέργειας επίγνωσης του εαυτού και των σχέσεων. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η θεραπεία του σύνθετου τραύματος γίνεται ένα μέσο μετασχηματισμού σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της αυτορρύθμισης αποτελεί σημαντικό μέρος της ψυχολογικής σκέψης. Η προσέγγιση NARM ενσωματώνει την τρέχουσα κατανόηση της αυτορρύθμισης στην κλινική πρακτική. Αυτό το μη παλινδρομητικό μοντέλο που προσανατολίζεται στις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές δύναμης, βοηθά τους θεραπευόμενους να εδραιώσουν τη σύνδεση με τα μέρη του εαυτού τους που είναι οργανωμένα, συνεκτικά και λειτουργικά. Επιπλέον, τους υποστηρίζει να αποκτήσουν επίγνωση και να οργανώσουν τα μέρη του εαυτού τους που είναι αποδιοργανωμένα και δυσλειτουργικά, χωρίς να καθιστά τα στοιχεία αυτά ως το πρωταρχικό επίκεντρο της θεραπείας.

 

 

Βασικές αρχές

 

Η προσέγγιση NARM επικεντρώνεται στους θεμελιώδεις στόχους και στη λειτουργική σύνδεση μεταξύ της βιολογικής και της ψυχολογικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

 

 • Ενσωματώνει ένα σχεσιακό προσανατολισμό βασισμένο στο νευρικό σύστημα.

 • Παρέχει αναπτυξιακά βασισμένες κλινικές παρεμβάσεις που αξιοποιούν τη σωματική ενσυνειδητότητα και ένα προσανατολισμό προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πόρους για την ενίσχυση της αυτορρύθμισης στο νευρικό σύστημα.

 • Επεξεργάζεται κλινικά τη σχέση μεταξύ των ψυχολογικών προβλημάτων και του σώματος, βοηθώντας τους θεραπευόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στην αυτορρυθμιζόμενη ικανότητα του σώματος και υποστηρίζοντας την επαναρύθμιση του νευρικού τους συστήματος.

 • Χρησιμοποιεί την ενσυνείδητη διερεύνηση των βαθύτερων ταυτίσεων και αντι-ταυτίσεων που θεωρούμε ως ταυτότητά μας.

 

Στην προσέγγιση NARM, εργαζόμαστε ταυτόχρονα με τη νευροφυσιολογία και την ψυχολογία του ατόμου που έχει βιώσει αναπτυξιακό τραύμα και εστιάζουμε στην αλληλεπίδραση μεταξύ των θεμάτων της ταυτότητας και της ικανότητας για σύνδεση και ρύθμιση.

 

Το NARM χρησιμοποιεί τέσσερις βασικές οργανωτικές αρχές:

 

 • την ενίσχυση της σύνδεσης και της οργάνωσης

 • τη διερεύνηση της ταυτότητας

 • τη θεραπευτική εργασία στο παρόν

 • τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος

 

 

Πέντε Οργανωτικά Αναπτυξιακά Θέματα

 

Υπάρχουν πέντε αναπτυξιακά θέματα και πέντε συναφείς βασικοί πόροι που είναι ουσιώδεις για την αυτορρύθμιση και που επηρεάζουν την ικανότητά μας να είμαστε παρόντες στον εαυτό μας και στους άλλους:

 

Σύνδεση: Αισθανόμαστε ότι ανήκουμε στον κόσμο. Είμαστε σε επαφή με το σώμα μας και τα συναισθήματά μας και είμαστε ικανοί για σταθερή σύνδεση με τους άλλους.

Εναρμόνιση: Η ικανότητά μας να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και να αναγνωρίζουμε, να επιδιώκουμε και να λαμβάνουμε την αφθονία που προσφέρει η ζωή.

Εμπιστοσύνη: Έχουμε μια έμφυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στους άλλους. Αισθανόμαστε αρκετά ασφαλείς ώστε να επιτρέπουμε την υγιή αλληλεξάρτηση με τους άλλους.

Αυτονομία: Είμαστε ικανοί να λέμε όχι και να θέτουμε κατάλληλα όρια στους άλλους. Εκφράζουμε την άποψή μας χωρίς ενοχές ή φόβο.

Αγάπη-Έρωτας-Σεξουαλικότητα: Η καρδιά μας είναι ανοιχτή και είμαστε σε θέση να δημιουργούμε ολοκληρωμένες συντροφικές σχέσεις ενσωματώνοντας τη ζωτική σεξουαλική ενέργεια.

table.jpg

Στο βαθμό που αυτές οι πέντε βασικές ανάγκες ικανοποιούνται, βιώνουμε ρύθμιση και σύνδεση. Νιώθουμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο περιβάλλον μας, ευελιξία, άνεση και σύνδεση με τον εαυτό μας και τους άλλους. Βιώνουμε μια αίσθηση ρύθμισης και διεύρυνσης. Όταν αυτές οι βασικές ανάγκες δεν ικανοποιούνται, αναπτύσσουμε επιβιωτικά πρότυπα στην προσπάθειά μας να διαχειριστούμε την αποσύνδεση και τη δυσρύθμιση.

 

 

Μια Θεμελιώδης Αλλαγή Προσανατολισμού

 

Ενώ ένα μεγάλο μέρος της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας έχει προσανατολιστεί στον εντοπισμό της παθολογίας και στην εστίαση στα προβλήματα, το NARM είναι ένα μοντέλο θεραπείας και ανάπτυξης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη θεραπευτική εργασία με το υπάρχον δυναμικό και τα αποθέματα καθώς και με τα συμπτώματα. Προσανατολίζεται στους πόρους, τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς, προκειμένου να υποστηρίξει την ενίσχυση της ικανότητας για αυτορρύθμιση.

 

Στον πυρήνα αυτού που φαίνεται σαν ένα ευρύ φάσμα σωματικών και συναισθηματικών συμπτωμάτων, τα περισσότερα ψυχολογικά και πολλά από τα σωματικά προβλήματα φαίνεται να οφείλονται στη διαταραχή που έχει παγιωθεί σε ένα, ή σε περισσότερα από τα πέντε οργανωτικά αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται με τα επιβιωτικά πρότυπα.

 

Αρχικά, τα επιβιωτικά πρότυπα είναι προσαρμοστικά και αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη, όχι την παθολογία. Ωστόσο, επειδή ο εγκέφαλος ανατρέχει στο παρελθόν για να προβλέψει το μέλλον, αυτά τα πρότυπα αποθηκεύονται στο νευρικό μας σύστημα και δημιουργούν μια προσαρμοστική αλλά ψευδή ταυτότητα. Αυτή ακριβώς η παγίωση των επιβιωτικών προτύπων που ήταν πρόσφορα και προστατευτικά στο παρελθόν είναι που στρεβλώνει την παρούσα εμπειρία και δημιουργεί τα συμπτώματα. Τα επιβιωτικά πρότυπα, μη πλέον λειτουργικά, προκαλούν μια συνεχή αποσύνδεση από τον αυθεντικό μας εαυτό και από τους άλλους.

 

Η προσέγγιση NARM δεν εστιάζει τόσο στις αιτίες για τις οποίες ένα άτομο έχει διαμορφωθεί όπως έχει διαμορφωθεί, όσο στον τρόπο με τον οποίο το επιβιωτικό του πρότυπο στρεβλώνει την παρούσα εμπειρία του. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο άρχισαν να αναπτύσσονται αυτά τα πρότυπα μπορεί να είναι χρήσιμη για το θεραπευόμενο, αλλά είναι χρήσιμη κυρίως στο βαθμό που τα πρότυπα αυτά επηρεάζουν την παρούσα εμπειρία του.

 

Η Μεταδιαδικασία

 

Κάθε θεραπευτική παράδοση έχει μια υπόρρητη μεταδιαδικασία, η οποία μαθαίνει στους θεραπευόμενους να συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε κάποια στοιχεία της εμπειρίας τους και να αγνοούν κάποια άλλα. Όταν οι θεραπείες εστιάζουν στην ανεπάρκεια, τον πόνο και τη δυσλειτουργία, οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν να προσανατολίζονται στην ανεπάρκεια, στον πόνο και στη δυσλειτουργία. Η εστίαση στις δυσκολίες του παρελθόντος δεν μειώνει σημαντικά τη δυσλειτουργία, ούτε υποστηρίζει την αυτορρύθμιση.

 

Η μεταδιαδικασία στην προσέγγισης NARM είναι η ενσυνείδητη αυτεπίγνωση στην παρούσα στιγμή. Ο θεραπευόμενος καλείται να συμμετέχει ενεργά σε μια θεμελιώδη διερευνητική διαδικασία:

 

«Ποια είναι τα μοτίβα που με εμποδίζουν να είμαι παρών στον εαυτό μου και στους άλλους αυτή τη στιγμή στη ζωή μου;»

 

Το ερώτημα αυτό διερευνάται σε σχέση με τα ακόλουθα επίπεδα εμπειρίας: γνωστικό, συναισθηματικό, αισθητηριακό-σωματικό (βιωμένη αίσθηση). Η προσέγγιση NARM διερευνά το προσωπικό ιστορικό στο βαθμό που τα πρότυπα από το παρελθόν παρεμποδίζουν το άτομο να είναι σε επαφή με τον εαυτό του και τους άλλους στο παρόν. Ετσι, ενσωματώνει την ενεργή διερεύνηση των σχεσιακών και επιβιωτικών προτύπων του θεραπευόμενου, αξιοποιώντας τα δυνατά του σημεία και βοηθώντας τον να βιώσει μια αίσθηση αυτενέργειας στις δυσκολίες της ζωής του.

 

Η μεταδιαδικασία στο NARM περιλαμβάνει δύο όψεις ενσυνειδητότητας:

 

 • τη σωματική ενσυνειδητότητα ( somatic mindfulness) και

 • την ενσυνείδητη επίγνωση των οργανωτικών αρχών των προσαρμοστικών επιβιωτικών προτύπων.

 

Αξιοποιώντας μια διττή επίγνωση που είναι θεμελιωμένη στην παρούσα στιγμή, το άτομο αρχίζει να συνειδητοποιεί τα γνωστικά, συναισθηματικά και σωματικά του πρότυπα που ξεκίνησαν στο παρελθόν χωρίς να παγιδεύεται στην άποψη ότι το παρελθόν είναι πιο σημαντικό από το παρόν. Η θεραπευτική εργασία στην προσέγγιση NARM ενισχύει προοδευτικά τη σύνδεση με τον εαυτό στην παρούσα στιγμή. Η παρακολούθηση της διαδικασίας σύνδεσης-αποσύνδεσης και ρύθμισης-δυσρύθμισης στο παρόν βοηθά τους θεραπευόμενους να συνδεθούν με την αίσθηση της αυτενέργειας, μειώνοντας παράλληλα την αίσθηση ότι είναι θύματα της παιδικής τους ηλικίας.

Οι τεχνικές που προσανατολίζονται στους πόρους και επεξεργάζονται τις ανεπαίσθητες αλλαγές του νευρικού συστήματος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Η θεραπευτική εργασία με το νευρικό σύστημα είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναχαίτιση των προβλεπτικών τάσεων του εγκεφάλου. Η σύνδεση με το σώμα μας και με τους άλλους είναι που οδηγεί στη θεραπευτική επαναρύθμιση. Η χρήση τεχνικών που υποστηρίζουν την αυξημένη σύνδεση με τον εαυτό και τους άλλους έχει καθοριστική σημασία για την υποστήριξη της αποτελεσματικής επαναρύθμισης.

 

Η Ανοδική και η Καθοδική Προσέγγιση

 

Υπάρχουν συνεχείς βρόχοι πληροφοριών που μεταβιβάζονται από το σώμα στον εγκέφαλο ανοδικά και από τον εγκέφαλο στο σώμα καθοδικά. Παρόμοιοι βρόχοι υπάρχουν και μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων δομών του εγκεφάλου, δηλαδή, μεταξύ του εγκεφαλικού στελέχους, του μεταιχμιακού συστήματος και του νεοφλοιού.

 

Στο μοντέλο NARM χρησιμοποιείται και η καθοδική και η ανοδική προσέγγιση. Οι καθοδικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες και στα συναισθήματα, ενώ οι ανοδικές, από την άλλη μεριά, επικεντρώνονται στο σώμα, στη βιωμένη αίσθηση και στις ενστικτώδεις αποκρίσεις, καθώς διαμεσολαβούνται από το εγκεφαλικό στέλεχος προς τα υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης του εγκεφάλου. Και οι δύο αυτοί προσανατολισμοί διευρύνουν τις θεραπευτικές επιλογές σε σημαντικό βαθμό.

 

Η Θεραπευτική Εργασία με τη Ζωτική Δύναμη

 

Όλοι μας κινούμαστε αυθόρμητα προς τη σύνδεση και την υγεία. Ανεξάρτητα από το πόσο έχουμε αποσυρθεί ή απομονωθεί ή πόσο σοβαρό είναι το τραύμα που έχουμε βιώσει, στο βαθύτερο επίπεδο, υπάρχει στον καθένα μας μια ώθηση προς τη σύνδεση και την ίαση, όπως ακριβώς ένα φυτό κινείται αυθόρμητα προς το φως του ήλιου. Αυτή η οργανισμική ώθηση είναι η «καύσιμη ύλη» της προσέγγισης NARM.

 

WHAT IS NARM™

Connection: Our Deepest Desire & Greatest Fear

 The NeuroAffective Relational Model(NARM) is an advanced clinical training for mental health professionals who work with complex trauma.   NARM is a cutting-edge model for addressing attachment, relational and developmental trauma, by working with the attachment patterns that cause life-long psychobiological symptoms and interpersonal difficulties. These early, unconscious patterns of disconnection deeply affect our identity, emotions, physiology, behavior and relationships. Learning how to work simultaneously with these diverse elements is a radical shift that has profound clinical implications for healing complex trauma.  As such, NARM is positioned to become an invaluable treatment option for the Trauma-Informed Care movement as we gain greater understanding of the nature of adverse childhood experience (ACEs).

This developmentally-oriented, neuroscientifically-informed model, as outlined in Dr. Laurence Heller’s book Healing Developmental Trauma, emerged out of earlier psychotherapeutic orientations including Psychodynamic Psychotherapy, Attachment Theory, Cognitive Therapy, Gestalt Therapy, and Somatic Experiencing®, and bridges traditional psychotherapy with somatic approaches within a context of relational practice. NARM is a mindfulness-based clinical treatment, as its method is grounded in a phenomenological approach to addressing identity and consciousness of self – who we truly are beneath these patterned ways of relating to ourselves and the world. Seen in this way, healing complex trauma is a vehicle for transformation on a personal and collective level.

In recent years the role of self-regulation has become an important part of psychological thinking.
The NeuroAffective Relational Model™ (NARM) brings the current understanding of self-regulation into clinical practice. This resource-oriented, non-regressive model emphasizes helping clients establish connection to the parts of self that are organized, coherent and functional. It helps bring into awareness and organization the parts of self that are disorganized and dysfunctional without making the regressed, dysfunctional elements the primary theme of the therapy.

Core Principles


The NeuroAffective Relational Model™ focuses on the fundamental tasks and functional unity of biological and psychological development. The NARM model:

 • Integrates both a nervous system based and a relational orientation.

 • Brings developmentally-informed clinical interventions that use somatic mindfulness and an orientation to resources to anchor self-regulation in the nervous system.

 • Works clinically with the link between psychological issues and the body by helping access the body’s self-regulatory capacities and by supporting nervous system re-regulation.

 • Uses mindful inquiry into the deeper identifications and counter-identifications that we take to be our identity.

 

In the NARM approach, we work simultaneously with the physiology and the psychology of individuals who have experienced developmental trauma, and focus on the interplay between issues of identity and the capacity for connection and regulation.

NARM uses four primary organizing principles:

 • Supporting connection and organization

 • Exploring identity

 • Working in present time

 • Regulating the nervous system

 

 

Five Organizing Developmental Themes


There are five developmental life themes and associated core resources that are essential to our capacity for self-regulation and affect our ability to be present to self and others in the here-and-now:

 • Connection. We feel that we belong in the world. We are in touch with our body and our emotions and capable of consistent connection with others.

 • Attunement. Our ability to know what we need and to recognize, reach out for, and take in the abundance that life offers.

 • Trust. We have an inherent trust in ourselves and others. We feel safe enough to allow a healthy interdependence with others.

 • Autonomy. We are able to say no and set limits with others. We speak our mind without guilt or fear.

 • Love-Sexuality. Our heart is open and we are able to integrate a loving relationship with a vital sexuality.

 

To the degree that these five basic needs are met, we experience regulation and connection. We feel safe and trusting of our environment, fluid and connected to ourselves and others. We experience a sense of regulation and expansion. To the degree that these basic needs are not met, we develop survival styles to try to manage the disconnection and dysregulation.

table-eng.jpg

NARM’s five core needs and their associated core capacities.

A Fundamental Shift


Whereas much of psychodynamic psychotherapy has been oriented toward identifying pathology and focusing on problems, NARM is a model for therapy and growth that emphasizes working with strengths as well as with symptoms. It orients towards resources, both internal and external, in order to support the development of an increased capacity for self regulation.

At the heart of what may seem like a wide range of physical and emotional symptoms, most psychological and many of physiological problems can be traced to a disturbance in one or more of the five organizing developmental themes related to the survival styles.

Initially, survival styles are adaptive, representing success, not pathology. However, because the brain uses the past to predict the future, these survival patterns remain fixed in our nervous system and create an adaptive but false identity. It is the persistence of survival styles appropriate to the past that distorts present experience and creates symptoms. These survival patterns, having outlived their usefulness, create ongoing disconnection from our authentic self and from others.

In NARM the focus is less on why a person is the way they are and more on how their survival style distorts what they are experiencing in the present moment. Understanding how patterns began can be helpful to the client but is primarily useful to the degree that these patterns have become survival styles that influence present experience.

The Metaprocess


Each therapeutic tradition has an implicit metaprocess. The metaprocess teaches clients to pay attention to certain elements of their experience and to ignore others. When therapies focus on deficiency, pain, and dysfunction, clients become skilled at orienting toward deficiency, pain, and dysfunction. Focusing on the difficulties of the past does not sufficiently reduce dysfunction nor support self-regulation.

The metaprocess for the NARM model is the mindful awareness of self in the present moment. The client is invited into a fundamental process of inquiry:

“What are the patterns that are preventing me from being present to myself and others at this moment and in my life?”

We explore this question on the following levels of experience: cognitive, emotional, felt sense, and physiological. NARM explores personal history to the degree that patterns from the past interfere with being present and in contact with self and others in the here-and-now. It brings an active process of inquiry to clients’ relational and survival styles, building on their strengths and helping them to experience a sense of agency in the difficulties of their current life.

The NARM metaprocess involves two aspects of mindfulness:

 • Somatic mindfulness

 • Mindful awareness of the organizing principles of one’s adaptive survival styles

 

Using a dual awareness that is anchored in the present moment, a person becomes mindful of cognitive, emotional, and physiological patterns that began in the past while not falling into the trap of making the past more important than the present. Working with the NARM approach progressively reinforces the connection to self in the present moment. Tracking the process of connection/disconnection, regulation/dysregulation in present time helps clients connect with their sense of agency and feel less like victims of their childhood.

Using resource-oriented techniques that work with subtle shifts in the nervous system adds significant effectiveness. Working with the nervous system is fundamental in disrupting the predictive tendencies of the brain. It is connection to our body and to other people that brings healing re-regulation. Using techniques that support increased connection with self and others is instrumental in supporting effective re-regulation.

Bottom-Up and Top-Down


There are continual loops of information going in both directions from the body to the brain and from the brain to the body. There are similar loops within the lower and higher structures of the brain, that is between the brain stem, limbic system, and cortex.

NARM uses both top-down and bottom-up approaches. Top-down approaches emphasize cognitions and emotions as the primary focus. Bottom-up approaches, on the other hand, focus on the body, the felt sense and the instinctive responses as they are mediated through the brain stem toward higher levels of brain organization. Using both bottom-up and top-down orientations greatly expands therapeutic options.

Working with the Life Force


The spontaneous movement in all of us is toward connection and health. No matter how withdrawn and isolating we have become, or how serious the trauma we have experienced, on the deepest level, just as a plant spontaneously moves towards the sun, there is in each of us an impulse moving toward connection. This organismic impulse is the fuel of The NeuroAffective Relational Model™.