-Please scroll down for English-

Η Προσέγγιση NARM™

Σύνδεση: Η βαθύτερη επιθυμία και ο μεγαλύτερος φόβος μας

 

Το ΝευροΘυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (The NeuroAffective Relational Model™, ΝΑRM) είναι μια προηγμένη κλινική εκπαίδευση για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με το σύνθετο τραύμα. Το NARM είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο για την αντιμετώπιση του τραύματος πρόσδεσης και του σχεσιακού και αναπτυξιακού τραύματος, καθώς εστιάζει στη θεραπευτική εργασία με τα πρότυπα πρόσδεσης, που προκαλούν μακροχρόνια ψυχοβιολογικά συμπτώματα και διαπροσωπικές δυσκολίες. Αυτά τα πρώιμα, ασυνείδητα πρότυπα αποσύνδεσης επηρεάζουν εις βάθος την ταυτότητα, τα συναισθήματα, τη νευροφυσιολογία, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις. Η εκπαίδευση στη θεραπευτική εργασία που επικεντρώνεται ταυτόχρονα σε αυτά τα διαφορετικά στοιχεία αποτελεί μια ριζική αλλαγή, η οποία ασκεί μια βαθιά θεραπευτική επίδραση στο σύνθετο τραύμα. Ως εκ τούτου, το NARM αποτελεί εκ φύσεως μια ανεκτίμητη θεραπευτική επιλογή που βασίζεται στην επιστημονική γνώση σχετικά με το τραύμα, καθώς συμβάλλει σε μια πληρέστερη κατανόηση των δυσμενών παιδικών εμπειριών (Adversity Childhood Experiences - ACEs).

Διαβάστε περισσότερα....

Η 1η Ενότητα της Εκπαίδευσης, 11-15 Νοεμβρίου 2020, θα διεξαχθεί on line διαδικτυακά, λόγω των σχετικών με τον κορονοϊό μέτρων που ισχύουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.

 

The 1st Module of the NARM Training, 11-15 November 2020, will be held online through live streaming, due to the Covi19 restrictions presently in force in this country.

Για πρώτη φορά προσφέρεται στους Έλληνες επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που ασχολούνται με το σύνθετο τραύμα, μια ολοκληρωμένη και με διεθνή πιστοποίηση εκπαίδευση για τη Θεραπεία του Τραύματος.

Η προσέγγιση NARM εφαρμόζεται ήδη με αυξανόμενο ρυθμό στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., ενώ στην Ελλάδα το πεδίο της Ψυχοτραυματοθεραπείας βρίσκεται στο ξεκίνημά του.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι της Εκπαίδευσης NARM 2020 – 2021 στην Αθήνα, που θα ξεκινήσει 18-23 Μαρτίου, θα είναι οι πρώτοι διεθνώς πιστοποιημένοι θεραπευτές NARM στη χώρα μας.

Είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας και θα θέλατε περαιτέρω εκπαίδευση στο Σύνθετο Τραύμα;  Σε αυτό το video η μαρτυρία της Nicole Seidman, που πρόσφατα εκπαιδεύτηκε στην προσέγγιση NARM, σχετικά με την επίδραση που το NARM είχε στη δουλειά της.

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ NARM™ είναι μια προηγμένη κλινική εκπαίδευση στη θεραπεία του σύνθετου τραύματος, η οποία απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές όλων των προσεγγίσεων που έχουν ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία, και επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, συμβούλους, εργοθεραπευτές κ.α. που εργάζονται με το ψυχικό τραύμα.

ΝΕA / NEWS

 

Μαρτυρίες συμμετεχόντων 

Γιατί να εκπαιδευτώ στο NARM?

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση στο μοντέλο NARM και σε τι διαφέρει από την εκπαίδευση σε άλλες προσεγγίσεις;

Beate Leisse, Dr. Med., Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια

So why NARM?

What is it that therapists can learn during a NARM training that is different from other trainings?

Beate Leisse, Dr.Med., Psychiatrist, Psychotherapist

Ενημερωτική ομιλία

Εισάγοντας μια Πρωτοποριακή Διάγνωση:

Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες  (C-PTSD)

 

Τον Ιούνιο του 2018, σχεδόν 40 χρόνια μετά την αμφισβητούμενη πλην όμως επίσημη αναγνώριση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες ως ψυχικής διαταραχής που απαιτούσε κλινική θεραπεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε το ICD-11, συμπεριλαμβανομένης και μιας νέας διάγνωσης: τη Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (Complex Post-Traumatic Stress Disorder /C-PTSD).

 

Η διάγνωση αυτή είναι δυναμικής σημασίας για το πεδίο της ψυχικής υγείας.

Διαβάστε περισσότερα...

 

WHAT IS NARM™

Connection: Our Deepest Desire &

Greatest Fear

The NeuroAffective Relational Model(NARM) is an advanced clinical training for mental health professionals who work with complex trauma.   NARM is a cutting-edge model for addressing attachment, relational and developmental trauma, by working with the attachment patterns that cause life-long psychobiological symptoms and interpersonal difficulties. These early, unconscious patterns of disconnection deeply affect our identity, emotions, physiology, behavior and relationships. Learning how to work simultaneously with these diverse elements is a radical shift that has profound clinical implications for healing complex trauma.  As such, NARM is positioned to become an invaluable treatment option for the Trauma-Informed Care movement as we gain greater understanding of the nature of adverse childhood experience (ACEs).

Read more...

Are you a mental health professional considering further training in Complex Trauma? Check out what Nicole Seidman, a new NARM Therapist, say about the impact NARM has had in her work.

Introducing a Revolutionary Diagnosis:

Complex PTSD is Now Recognized!

 

In June 2018, nearly 40 years after the APA controversially yet officially recognized Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)as a mental disorder that required clinical treatment, the World Health Organization released the ICD-11 including a new diagnosis: Complex Post-Traumatic Stress Disorder (C-PTSD).

This diagnosis has the potential to completely revolutionize the world of mental health.

Read more...

The Neuro Affective Relational Model (NARM) is an advanced clinical training for mental health professionals – medical practitioners, psychiatrists, psychologists, psychotherapists, counselors, social workers, occupational therapists, etc - who work with complex trauma.

 NARM Greece © 2019 by SylviKa Proudly created with Wix.com