-Please scroll down for English-

Η Προσέγγιση NARM™

Σύνδεση: Η βαθύτερη επιθυμία και ο μεγαλύτερος φόβος μας

 

Το ΝευροΘυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (The NeuroAffective Relational Model™, ΝΑRM) είναι μια προηγμένη κλινική εκπαίδευση για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται με το σύνθετο τραύμα. Το NARM είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο για την αντιμετώπιση του τραύματος πρόσδεσης και του σχεσιακού και αναπτυξιακού τραύματος, καθώς εστιάζει στη θεραπευτική εργασία με τα πρότυπα πρόσδεσης, που προκαλούν μακροχρόνια ψυχοβιολογικά συμπτώματα και διαπροσωπικές δυσκολίες. Αυτά τα πρώιμα, ασυνείδητα πρότυπα αποσύνδεσης επηρεάζουν εις βάθος την ταυτότητα, τα συναισθήματα, τη νευροφυσιολογία, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις. Η εκπαίδευση στη θεραπευτική εργασία που επικεντρώνεται ταυτόχρονα σε αυτά τα διαφορετικά στοιχεία αποτελεί μια ριζική αλλαγή, η οποία ασκεί μια βαθιά θεραπευτική επίδραση στο σύνθετο τραύμα. Ως εκ τούτου, το NARM αποτελεί εκ φύσεως μια ανεκτίμητη θεραπευτική επιλογή που βασίζεται στην επιστημονική γνώση σχετικά με το τραύμα, καθώς συμβάλλει σε μια πληρέστερη κατανόηση των δυσμενών παιδικών εμπειριών (Adversity Childhood Experiences - ACEs).

Διαβάστε περισσότερα....

Για πρώτη φορά προσφέρεται στους Έλληνες επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που ασχολούνται με το σύνθετο τραύμα, μια ολοκληρωμένη και με διεθνή πιστοποίηση εκπαίδευση για τη Θεραπεία του Τραύματος.

Η προσέγγιση NARM εφαρμόζεται ήδη με αυξανόμενο ρυθμό στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., ενώ στην Ελλάδα το πεδίο της Ψυχοτραυματοθεραπείας βρίσκεται στο ξεκίνημά του.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι της Εκπαίδευσης NARM 2020 – 2021 στην Αθήνα, που θα ξεκινήσει 18-23 Μαρτίου, θα είναι οι πρώτοι διεθνώς πιστοποιημένοι θεραπευτές NARM στη χώρα μας.

Είστε επαγγελματίας ψυχικής υγείας και θα θέλατε περαιτέρω εκπαίδευση στο Σύνθετο Τραύμα;  Σε αυτό το video η μαρτυρία της Nicole Seidman, που πρόσφατα εκπαιδεύτηκε στην προσέγγιση NARM, σχετικά με την επίδραση που το NARM είχε στη δουλειά της.

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ NARM™ είναι μια προηγμένη κλινική εκπαίδευση στη θεραπεία του σύνθετου τραύματος, η οποία απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές όλων των προσεγγίσεων που έχουν ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία, και επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, συμβούλους, εργοθεραπευτές κ.α. που εργάζονται με το ψυχικό τραύμα.

Εισάγοντας μια Πρωτοποριακή Διάγνωση:

Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες  (C-PTSD)

 

Τον Ιούνιο του 2018, σχεδόν 40 χρόνια μετά την αμφισβητούμενη πλην όμως επίσημη αναγνώριση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες ως ψυχικής διαταραχής που απαιτούσε κλινική θεραπεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε το ICD-11, συμπεριλαμβανομένης και μιας νέας διάγνωσης: τη Σύνθετη Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (Complex Post-Traumatic Stress Disorder /C-PTSD).

 

Η διάγνωση αυτή είναι δυναμικής σημασίας για το πεδίο της ψυχικής υγείας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕA / NEWS

 

Οι νέες ημερομηνίες

2ος εκπαιδευτικός κύκλος στην Αθήνα 2022–2023

Εισαγωγικό Σεμινάριο ΝΑRM

Εισαγωγικό σεμινάριο - Διά ζώσης

19 & 20 Μαρτίου 2022

Εισαγωγικό σεμινάριο - Ψηφιακό

11 & 12 Ιουνίου 2022

Εκπαίδευση ΝΑRM

5-9 Οκτωβρίου 2022 – 1η Ενότητα

1-5 Φεβρουαρίου 2023 – 2η Ενότητα

21-25 Ιουνίου 2023 – 3η Ενότητα

25-29 Οκτωβρίου 2023 – 4η Ενότητα

New dates

2nd NARM Training in Athens

Introductory workshop 1 – LIVE

19 & 20 March 2022

Introductory workshop 2 – ON-LINE

11 & 12 June 2022

​Training         

5-9 October 2022 –  1st Module

1-5 February 2023 –  2nd Module

21-25 June 2023 –  3rd Module

25-29 October 2023 –  4th Module

2η Ενότητα

H 2η Ενότητα της Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε διαδικτυακά τον Μάρτιο και ήταν...

2nd Module

The 2nd Module of NARM Training Athens 2020-2022 was completed online in March...

Μαρτυρίες συμμετεχόντων 

Γιατί να εκπαιδευτώ στο NARM?

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση στο μοντέλο NARM και σε τι διαφέρει από την εκπαίδευση σε άλλες προσεγγίσεις;

Beate Leisse, Dr. Med., Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια

So why NARM?

What is it that therapists can learn during a NARM training that is different from other trainings?

Beate Leisse, Dr.Med., Psychiatrist, Psychotherapist

Ενημερωτική ομιλία

 

Εργασία στην Παρούσα Στιγμή 
with Dr. Laurence Heller and Brad Kammer

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα δώρο στο τέλος του έτους για ακροατές από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης NARM! Μοιραζόμαστε μαζί σας ένα ιδιαίτερο θεματικό διαδικτυακό σεμινάριο  από το διαδικτυακό πρόγραμμα NARM Inner Circle. Το διαδικτυακό σεμινάριο παρέχει ένα παράθυρο στην μαθησιακή κοινότητα του Inner Circle όπου επαγγελματίες από όλο τον κόσμο συναντούνται για να μάθουν περισσότερα σχετικά με την προσέγγιση NARM για την επίλυση του Σύνθετου Τραύματος. Σε αυτή τη συνεδρία: Η προσέγγιση NARM και η εργασία στη παρούσα στιγμή, ο δημιουργός του NARM, Δρ Laurence Heller και ο εκπαιδευτής στην προσέγγιση NARM Brad Kammer, διερευνούν πώς το NARM χρησιμοποιεί μια φαινομενολογική προσέγγιση, η οποία σχετίζεται με την εργασία στο παρόν για την επίλυση των ψυχοβιολογικών  προτύπων στο αναπτυξιακό τραύμα. Οι ομιλητές αγγίζουν τομείς όπως: πώς εμφανίζονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας στο  εδώ και τώρα, πως εργαζόμαστε στην παρούσα στιγμή με την προσωπική ιστορία και τις τραυματικές αναμνήσεις, πώς να αποφεύγουμε την επανα-εκδραμάτιση του τραύματος και να υποστηρίζουμε την επούλωση του τραύματος μέσα στη θεραπευτική σχέση, καθώς και  τις πνευματικές διαστάσεις της προσέγγισης NARM για την υποστήριξη της μετατραυματικής ανάπτυξης.

https://www.stitcher.com/show/transforming-trauma/episode/narm-inner-circle-presents-working-in-the-present-moment-with-dr-laurence-heller-and-brad-kammer-80258550

image001.jpg
Logo.jpg
 

WHAT IS NARM™

Connection: Our Deepest Desire &

Greatest Fear

The NeuroAffective Relational Model(NARM) is an advanced clinical training for mental health professionals who work with complex trauma.   NARM is a cutting-edge model for addressing attachment, relational and developmental trauma, by working with the attachment patterns that cause life-long psychobiological symptoms and interpersonal difficulties. These early, unconscious patterns of disconnection deeply affect our identity, emotions, physiology, behavior and relationships. Learning how to work simultaneously with these diverse elements is a radical shift that has profound clinical implications for healing complex trauma.  As such, NARM is positioned to become an invaluable treatment option for the Trauma-Informed Care movement as we gain greater understanding of the nature of adverse childhood experience (ACEs).

Read more...

image001.jpg

Working in the Present Moment 

with Dr. Laurence Heller and Brad Kammer

 

 

 

 

 

 

 

 

An end-of-the-year gift to listeners from the NARM Training Institute! We are sharing a special topic webinar from the NARM Inner Circle online program.This webinar provides a window into the Inner Circle learning community where helping professionals from around the world are coming together to learn more about the NARM approach to resolving Complex Trauma.   In this session, NARM and Working in the Present Moment, NARM creator, Dr. Laurence Heller, and NARM Senior Faculty Brad Kammer, explore how NARM uses a phenomenological approach, which relates to working in the here and now to resolve the psychobiological patterns of developmental trauma. Laurence and Brad touch on such areas as:  how childhood trauma patterns show up in the here and now  working in the present moment with personal history and traumatic memories how to avoid trauma re-enactments and support trauma healing within the therapeutic relationship  the spiritual dimensions of the NARM approach in supporting post-traumatic growth.

https://www.stitcher.com/show/transforming-trauma/episode/narm-inner-circle-presents-working-in-the-present-moment-with-dr-laurence-heller-and-brad-kammer-80258550

Are you a mental health professional considering further training in Complex Trauma? Check out what Nicole Seidman, a new NARM Therapist, say about the impact NARM has had in her work.

The Neuro Affective Relational Model (NARM) is an advanced clinical training for mental health professionals – medical practitioners, psychiatrists, psychologists, psychotherapists, counselors, social workers, occupational therapists, etc - who work with complex trauma.

Introducing a Revolutionary Diagnosis:

Complex PTSD is Now Recognized!

 

In June 2018, nearly 40 years after the APA controversially yet officially recognized Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)as a mental disorder that required clinical treatment, the World Health Organization released the ICD-11 including a new diagnosis: Complex Post-Traumatic Stress Disorder (C-PTSD).

This diagnosis has the potential to completely revolutionize the world of mental health.

Read more...