Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση ως NARM™ Practitioner εκδίδεται από τον Dr. Laurence Heller, NARM Training Institute, μέλος στην USABP (United States Association for Body Psychotherapy). Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται στα πλαίσια του CPD (Continuing Professional Development).

 

Το Πιστοποιητικό της εκπαίδευσης εκδίδεται  μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων της εκπαίδευσης NARM, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

1. Παρακολούθηση της κάθε ενότητας σε καθημερινή βάση.

 

2. Τουλάχιστον δέκα (10) ώρες συνεδριών ατομικής θεραπείας και δέκα (10) ώρες εποπτείας (ατομικές ή / και ομαδικές) με πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές στην προσέγγιση NARM. 

 

  

Οι απαιτήσεις των συνεδριών πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.