Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ΝARM

 

Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν ένα επαγγελματικό υπόβαθρο στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κ.α.), να έχουν ολοκληρώσει μια ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση στη Σωματική Ψυχοθεραπεία ή σε οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση και να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια πρακτική/κλινική εμπειρία τακτικής επαφής με πελάτες/ασθενείς.

 

Η συμμετοχή στο εισαγωγικό σεμινάριο δεν είναι προϋπόθεση για την εκπαίδευση, αλλά συνιστάται, καθώς προσφέρει μια περιεκτική εισαγωγή στη θεωρία και τον τρόπο εργασίας.