top of page

ΝΕΥΡΟΘΥΜΙΚΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (NARM™) LAURENCE HELLER, PhD

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Νευροθυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (NARM™) είναι ένα πρόγραμμα κλινικής επαγγελματικής εξειδίκευσης για ψυχοθεραπευτές στην παράδοση της σωματοκεντρικής ψυχοθεραπείας και άλλων προσεγγίσεων και για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που διδάσκεται διεθνώς (NARM Training Institute International). Η  συνθετική αυτή προσέγγιση, θεμελιωμένη στα σύγχρονα ευρήματα της σχεσιακής νευροεπιστήμης στο πεδίο της ψυχοτραυματολογίας, επικεντρώνεται στο αναπτυξιακό σχεσιακό τραύμα – τραύμα πρόσδεσης και προσεγγίζει θεραπευτικά τα πρώϊμα, υπόρρητα μοτίβα ρήξης της σύνδεσης, τα οποία, όπως έχει ερευνηθεί, φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την ταυτότητα, τα συναισθήματα, τη φυσιολογία, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις. 

Στη μέθοδο NARΜ™ ενσωματώνεται η ανθρωποκεντρική, η ψυχοδυναμική και η σωματικά προσανατολισμένη κατεύθυνση, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και κλινικό μοντέλο για τη θεραπευτική εργασία με τα αναπτυξιακά τραύματα. 

 

Η προσέγγιση NARΜ™ αντλεί από ψυχοδυναμικά μοντέλα, όπως η θεωρία του δεσμού και η θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, από μοντέλα σωματικής ψυχοθεραπείας και προσεγγίσεις χαρακτηροδομών, ενσωματώνοντας παράλληλα τη σύγχρονη, νευροβιολογικά ενημερωμένη θεώρηση και κατανόηση του ψυχικού τραύματος, ώστε να διερευνήσει την πολύπλευρη αλληλεπίδραση των ψυχολογικών θεμάτων με το σώμα. Στο θεραπευτικό της προσανατολισμό, περιγράφει μια προσέγγιση φαινομενολογικής διερεύνησης και σχεσιακά προσανατολισμένης θεραπευτικής εργασίας στη παρούσα στιγμή, που ανιχνεύει και αξιοποιεί υπάρχοντες και νέους υποστηρικτικούς πόρους του ατόμου, εστιάζοντας λιγότερο στη παλινδρόμηση και ‘κάθαρση’ και περισσότερο στην καλλιέργεια της ικανότητας για εμπερίεξη. Με επικέντρωση στη λειτουργική ενότητα και αλληλεπίδραση ψυχισμού και νευροφυσιολογίας, η θεραπευτική εργασία με τα ψυχοβιολογικά θέματα του Εαυτού εξελίσσεται μέσα από μια διαδικασία μορφής -υπόβαθρου, ενώ αποφεύγεται η παθολογικοποίηση. 

 

Θεμελιωμένη στην πρακτική της ενσυνειδητότητας (mindfulness), τον αναστοχασμό και την αποδοχή, η προσέγγιση ενσωματώνει και μια  πνευματική-υπερπροσωπική θεώρηση της φύσης της προσωπικότητας. Καθώς εκπαιδευόμαστε να εργαζόμαστε θεραπευτικά συγχρόνως με τα διαφορετικά αυτά στοιχεία ή επίπεδα, ενθαρρύνεται μια θεμελιώδης αλλαγή, που επιδρά σημαντικά στη κλινική θεραπεία πολύπλοκων ψυχικών τραυμάτων και προάγει την προσωπική και σχεσιακή ανάπτυξη. 

 

 

Στόχοι

 

Στο πρόγραμμα NARM™ οι συμμετέχοντες μαθαίνουν:

 

  • Τις απαραίτητες δεξιότητες στη θεραπευτική εργασία με το τραύμα-σοκ και το αναπτυξιακό τραύμα και τη διαφοροποίηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στα διαφορετικά είδη τραύματος

  • Πως να προσεγγίζουν θεραπευτικά την πολύπλοκη αλληλεπίδραση ανάμεσα στη δυσρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τις στρεβλώσεις της ταυτότητας,όπως π.χ. τοξική ντροπή και ενοχή, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρόνια αυτεπίκρηση, ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες και άλλα ψυχοβιολογικά συμπτώματα

  • Πως να εργάζονται σταδιακά, βήμα-βήμα με πρώιμες προσαρμοστικές στρατηγικές, που ενώ υπήρξαν επιβιωτικά υποστηρικτικές στο παρελθόν, στρεβλώνουν την αντίληψη και το βίωμα του εαυτού στο παρόν

  • Πότε να εργάζονται με καθοδικές ή/και με ανοδικές παρεμβάσεις προσεγγίζοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις των αναπτυξιακών τραυμάτων

  • Πώς να ενθαρρύνουν τους θεραπευόμενους με ενσυνειδητότητα και αποτελεσματικές πρακτικές στη διαδικασία αναγνώρισης και αποταύτισης από τις στρεβλώσεις της ταυτότητας

  • Μια νέα συνεκτική θεωρία για τη θεραπευτική εργασία με τα συναισθήματα και τα ψυχοσυναισθηματικά βιώματα, η οποία υποστηρίζει και προάγει την ψυχοβιολογική ενσωμάτωση – ολοκλήρωση

Δομή του Προγράμματος NARM™

 

Το πρόγραμμα NARM™ αποτελείται από 4 πενθήμερες Ενότητες (120 Διδακτικές ώρες).

Επιπλέον απαιτούνται για τη πιστοποίηση 10 συνεδρίες εποπτείας (ομαδικές ή ατομικές)  καθώς και 10 ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες με πιστοποιημένους θεραπευτές στην προσέγγιση NARΜ™. 

Η εκπαίδευση οδηγείται από τον κεντρικό εκπαιδευτή και πλαισιώνεται συγχρόνως από μια ομάδα Βοηθών (Assistants),  πιστοποιημένων στην προσέγγιση NARM™. Κατά τη διάρκεια των πενθήμερων Ενοτήτων οι Assistants διευκολύνουν την εργασία στις υποομάδες. Επίσης είναι διαθέσιμοι για ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες NARM™.  

Οι ενότητες κατάρτισης είναι συνήθως σε απόσταση 3-4 μηνών, ώστε να υπάρχει χρόνος για συνεχιζόμενη μελέτη, πρακτική εξάσκηση, συναντήσεις ομοτίμων ή/και διαδυκτιακά σεμινάρια για την καλύτερη αφομοίωση της κλινικής προσέγγισης NARM.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα με διαδοχική μετάφραση στα ελληνικά. 

Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

Σε όλες τις Ενότητες συνδυάζονται 2 συμπληρωματικές διδακτικές προσεγγίσεις

 

  1. Εκπαιδευτική θεωρητική μάθηση: περιλαμβάνει διαλέξεις, χρόνο για ερωτήσεις και συζήτηση, συζήτηση κλινικών περιστατικών, ανασκόπηση και ανάλυση, Live- συνεδριάσεων και βιντεοσκοπημένου διδακτικού υλικού συνεδριάσεων

  2. Εμπειρική, βιωματική μάθηση: περιλαμβάνει ασκήσεις βιωματικής διερεύνησης, δραστηριότητες σε υποομάδες, παιχνίδια ρόλων, καθοδηγούμενες ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενεργό coaching σχετικά με θεραπευτικές πρακτικές και δεξιότητες.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες εργασίας ανάμεσα από τις εκπαιδευτικές ενότητες, ομαδικές εποπτείες και ατομικές συνεδρίες. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εγγραφούν με έκπτωση συνδρομής στην διαδικτυακή πλατφόρμα του NARM Institute “Inner Circle” και να έχουν πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπως τηλεσυνεδρίες (webinars), videos, έντυπο υλικό κλπ.

 

       

Το Πρόγραμμα NARM™ απευθύνεται

 

Σε ψυχοθεραπευτές όλων των προσεγγίσεων που έχουν ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία, και επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, συμβούλους εργοθεραπευτές, κ.α. που εργάζονται με το ψυχικό τραύμα.   

Εκπαιδευτής

Michael Mokrus

Michael Mokrus

Σπουδές Αγγλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, Πολιτικών Επιστημών & Ιατρικής. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ανθρωπιστική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, ειδίκευση και πιστοποίηση στις προσεγγίσεις Δομική Σωματική Θεραπεία, Ψυχοτραυματοθεραπεία Somatic Experiencing SE®, Νευροθυμικό Σχεσιακό Μοντέλο NARM™, Integral Somatic Psychotherapy ISP. Δραστηριότητα εδώ και 25 χρόνια ως εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σωματικά προσανατολισμένης ψυχοθεραπείας και ψυχοτραυματοθεραπείας και επόπτης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση ως NARM™ Practitioner εκδίδεται από τον Dr. Laurence Heller, NARM Training Institute, μέλος στην USABP (United States Association for Body Psychotherapy). Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται στα πλαίσια του CPD (Continuing Professional Development).

Υπό την αιγίδα

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

Τακτικό Μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας

Βιβλιογραφία

Heller, L. & La Pierre, A., Θεραπεύοντας το Αναπτυξιακό Τραύμα,

Εκδόσεις Ασημάκης 2017

bottom of page