Εισαγωγικό Σεμινάριο - Δήλωση Συμμετοχής

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας:  ΙΒΑΝ GR10 0110 7150 0000 7150 0186 359. SWIFT BIC: ETHNGRAA. Δικαιούχος: Ζωή Σίλλατ.

Παρακαλείσθε να στείλετε το αποδεικτικό της Τράπεζας

για την καταβολή του κόστους της συμμετοχής σας

στο e-mail: narmgreece@gmail.com

Introductory Workshop - Registration Form

Payment by Bank Transfer to National Bank of Greece:

ΙΒΑΝ GR10 0110 7150 0000 7150 0186 359. SWIFT BIC: ETHNGRAA. Beneficiary: Zoe Schillat

Please send the Bank Transfer Document by e-mail at: narmgreece@gmail.com

Well done!